Tech Talk Voorkom kreupelheid

Hoofdstuk 1: Introductie & algemene oorzaken

Inleiding
Kreupelheid bij melkkoeien brengt aanzienlijke kosten met zich mee voor veehouders vanwege productieverlies, verminderde vruchtbaarheid en directe behandelingskosten. Bovendien is het pijnlijk voor de koe en wordt het vaak een chronische aandoening. Het verminderen van de hoeveelheid kreupelheid op een melkveebedrijf moet gericht zijn op preventie.

Preventie moet zich richten op de meest voorkomende oorzaken van kreupelheid op dat specifieke bedrijf. Daarom moet bij het opsporen van een kreupelheidsprobleem worden begonnen met het identificeren van deze ziekten door het evalueren van klauwaandoeningen. Zodra de onderliggende oorzaak is geïdentificeerd, moet er gezocht worden naar risicofactoren op het bedrijf die verband houden met die klauwaandoeningen. Enkele factoren die belangrijk zijn bij alle oorzaken van kreupelheid zijn: de techniek van klauwverzorging, algemeen comfort van de koeien en voeding.

Voorgestelde doelen voor de prevalentie van koppel-kreupelheid zijn gebaseerd op locomotie beoordeling. In de meeste beoordelingssystemen worden koeien beschouwd als mild tot matig kreupel als ze lopen met een korte pas, wat betekent dat één poot sneller wordt verplaatst dan de andere om de tijd op een pijnlijke zijde te verminderen, of als een achterpoot niet zo ver naar voren reikt tijdens de pas aan één zijde als aan de andere zijde. Koeien worden als kreupel beschouwd wanneer het gewicht duidelijk verminderd is op een poot en ernstig kreupel wanneer ze niet in staat zijn of nauwelijks in staat zijn om gewicht op een poot te dragen. Amerikaanse studies tonen aan dat gemiddeld 20% van de koeien matig tot ernstig kreupel is. Bedrijven met een lage prevalentie van kreupelheid hebben minder dan 10% van de kudde matig tot ernstig kreupel en minder dan 5% van de kudde kreupel of ernstig kreupel.

Klauwaandoeningen Registratietabel

Identificeer en onderscheid de 5 meest voorkomende oorzaken van kreupelheid op het melkveebedrijf – mortellaro (ook bekend als kroonrandontsteking), zoolzweer, witte lijn ziekte, teenzweren/dunne zolen en voetrot. Noteer ook andere bevindingen indien van toepassing.

Hoofdstuk 2: Beoordeling van het klauw bekappen

Klauwverzorging is meestal het beste moment om klauwaandoeningen te beoordelen en biedt tegelijkertijd de mogelijkheid om de techniek van het klauwbekappen te evalueren. Een goede klauwverzorging helpt klauwaandoeningen te voorkomen door hoeven in evenwicht te brengen en gelijkmatige gewichtsverdeling te creëren. Een verkeerde klauwverzorging kan bijdragen aan letsels door belangrijke structuren te beschadigen. Het te ver afsnijden van de teen en zool kan teenzweren en dunne zolen veroorzaken. Het te ver afsnijden van de witte lijn kan bijdragen aan witte lijn ziekte.

 • 7,5 cm klauwlengte, gemeten vanaf de kroonrand tot de teen aan de voorzijde van de klauw na het bekappen.
  • Risico: <7,5 cm – te veel verwijderde teen leidt tot teenabcessen.
 • Zool dikte gemeten op het beknipte oppervlak van de teen 6 mm.
  • Risico: <6 mm – te veel verwijderde zool leidt tot dunne zolen.
 • Na het bekappen, leg een vlak voorwerp op de zool van de klauw over beide klauwen bij de teen, over beide klauwen bij de hiel en langs de buitenrand van teen tot hiel. Is er ruimte tussen het voorwerp en de klauw op bepaalde punten? De zool moet vlak worden bekapt op deze gebieden om gelijkmatige gewichtsverdeling mogelijk te maken. Merk op dat het binnenste deel van elke klauw kan worden gemodelleerd door de klauwverzorger door een kuil in de zool van dit gebied te creëren. Dit is een acceptabele en aanbevolen praktijk.
  • Risico: Holle of aflopende zool – veroorzaakt ongelijke gewichtsverdeling met als gevolg klauwbeschadiging.
 • Meet de teenhoek, het streefdoel is 45-50 graden voor Holsteins en kan zo laag zijn als 43 graden voor Jerseys.
  • Risico: <45 of <43 – een lage hoek zorgt voor onjuiste gewichtsverdeling.
  • Risico: >52 – een hoge hoek zorgt voor onjuiste gewichtsverdeling.
 • De klauwwand wordt niet verwijderd om de witte lijn en de sterke, gewicht dragende wand te behouden. De klauwwand en witte lijn lopen langs de buitenkant van de klauw en het voorste 1/3 deel van de binnenkant van de klauw.
  • Risico: Verwijdering van wand/witte lijn tussen de tenen (het voorste 1/3 deel van het binnenoppervlak van de klauwen) – Het bekappen van de witte lijn kan witte lijn ziekte veroorzaken.
  • Risico: Verwijdering van wand/witte lijn door het bekappen van de buitenwanden van de klauw – Het bekappen van de witte lijn kan witte lijn ziekte
 • Klauwletsels worden op passende wijze geïdentificeerd en toegevoegd aan het gezondheidsdossier van de koe om te worden gebruikt voor managementbeslissingen.
  • Risico: Geen dossiers – Onmogelijk om problemen te identificeren of de voortgang bij te houden.
  • Risico: Onderliggende ziekte niet geïdentificeerd (bijv. “abces” versus “witte lijnziekte” of “zoolzweer”) – Onmogelijk om problemen nauwkeurig te identificeren of de voortgang bij te houden.
 • Mortellaro-letsels worden topisch behandeld.
  • Risico: Geen individuele topische behandeling voor DD – Letsels kunnen aanhoudende pijn veroorzaken, besmettelijk zijn en chronisch worden.
  • Risico: Behandeling omvat verbanden die langer dan 1 dag blijven zitten – Verbanden die langer dan 1 dag blijven zitten, kunnen zorgen voor natte, vuile omstandigheden op de huid van de klauw.
 • Kreupele koeien worden prompt geïdentificeerd in de kudde en worden aangeboden voor therapeutisch bekappen (verwijdering van dood en beschadigd weefsel, toepassing van klauwblok op de tegenoverliggende klauw).
  • Risico: Kreupele koeien wachten langer dan 1 week om bekapt te worden – Groter risico op chronische schade zonder tijdige behandeling.
  • Risico: Geen therapeutisch bekappen – Chronische schade en vertraagde genezing.
 • Koeien worden 1-2 keer per lactatie bekapt. Er is bewijs dat 2 bekappingen per lactatie beter beschermt tegen kreupelheid dan 1 bekapping per lactatie.
  • Risico: Geen routinematig bekappen, <1 bekapping per lactatie – Overgroeide klauwen leiden tot onevenwichtige gewichtsverdeling, wat kan leiden tot klauwletsels.

Voetbadbeoordeling

Richt je op voetbadbeheer als Mortellaro een veelvoorkomend letsel is. Voetbaden helpen Mortellaro te voorkomen en de verspreiding ervan te verminderen.

 • Voetbadlengte van 2,4 meter of langer om minstens 2 keer de achterpoten onder te dompelen in de chemische oplossing.
  • Risico: <2,4 meter – 15% of meer koeien zullen er niet in slagen om de achterpoten tweemaal onder te dompelen.
 • Voetbadoplossing diepte van 10 cm of dieper om de huid rondom de hoef volledig onder te dompelen in de chemische oplossing. De zijkanten van het voetbad kunnen tot 25 cm hoog zijn om de chemische oplossing te behouden.
  • Risico: <10 cm diepte van de chemische oplossing – de huid rondom de hoef en hiel wordt niet volledig ondergedompeld.
 • Er wordt een effectief chemisch voetbadmiddel gebruikt.
  • Risico: Andere chemicaliën dan Formaline en kopersulfaat hebben geen uitgebreid bewijs voor effectiviteit tegen Mortellaro. Andere chemicaliën of commerciële mengsels kunnen effectief zijn, maar wees voorzichtig en controleer de werkzaamheid op de boerderij. – Mogelijk verhoogd voorkomen van Mortellaro.
 • De hoeveelheid chemisch middel die aan het volume van het voetbad wordt toegevoegd, resulteert in een geschikte concentratie van het chemisch middel.
  • Risico: <5% voor kopersulfaat alleen – concentratie te laag voor werkzaamheid.
  • Risico: <2% voor zuur gemaakt kopersulfaat met pH 3,5-4 – concentratie te laag voor werkzaamheid.
  • Risico: <3% voor formaline – concentratie te laag voor werkzaamheid.
  • Risico: >4% formaline – kan de huid verbranden.
  • Risico: pH <3,5 – kan de huid verbranden.
  • Risico: Concentratie niet gemengd volgens de instructies op het etiket voor commerciële mengsels.
 • Er wordt geen voorbad gebruikt, of er wordt een chemisch middel aan het voorbad toegevoegd (voetbaden met alleen water worden niet aanbevolen).
  • Risico: Gebruik van een voorbad met alleen water – kan het chemische voetbad verdunnen.
 • Het voetbad wordt elke 100-300 koeien vervangen.
  • Meer dan 300 koeien passeren het voetbad zonder het bad te reinigen en te vernieuwen – verminderde werkzaamheid van chemicaliën wanneer het voetbad vuil is.
 • Het voetbad wordt minstens één keer per week gebruikt, tot dagelijks als het voorkomen van Mortellaro toeneemt.
  • Het voetbad wordt minder dan één keer per week gebruikt – niet vaak genoeg om Mortellaro te voorkomen.
 • Het voetbad wordt gebruikt bij droge koeien en indien nodig bij vaarzen.
  • Risico: Mortellaro aanwezig bij vaarzen (beoordeel hielen van staande vaarzen op roodheid, zwelling en letsels) – Vaarzen kunnen bij het afkalven meer Mortellaro introduceren in de melkveestapel.
  • Risico: Voetbad wordt minder dan eens per week gebruikt bij droge koeien – Droge koeien kunnen bij het afkalven Mortellaro introduceren in de melkveestapel.

Hoofdstuk 4: Beoordeling van de omgeving

De tijd die staand op harde oppervlakken wordt doorgebracht en daarentegen de tijd die liggend wordt doorgebracht, kan een grote invloed hebben op kreupelheid in het algemeen en vooral op de ontwikkeling van zoolzweren. De stalontwerp en de ondergrond van het strooisel beïnvloeden hoe graag een koe de ligboxen gebruikt om te gaan liggen, en haar dagelijkse tijdplanning bepaalt hoeveel tijd ze beschikbaar heeft om te gaan liggen. De stalafmetingen zijn afkomstig van Dairyland Initiative (thedairylandinitiative.vetmed.wisc.edu):

 • Stalafmetingen:
  • 1,25 – 1,35 meter per koe.
  • 2,15 – 2,45 meter per koe.
  • 1,20 – 1,30 meter per koe.
 • Bedding:
  • Diepe bedding van 15-20 cm van een zacht materiaal zoals zand of compost.
  • Een goede matras of waterbed onder de bedding kan extra comfort bieden.
 • Tijd besteding:
  • Koeien moeten minimaal 10-12 uur per dag liggen.
  • Zorg voor voldoende tijd tussen de melkbeurten voor rust en herstel.
 • Ligpositie:
  • Het percentage koeien dat ligt, moet hoger zijn dan 80% van de tijd.
 • Liggedrag:
  • Koeien moeten soepel kunnen gaan liggen en opstaan zonder belemmeringen.
 • Ligboxgedrag:
  • Observeren of koeien regelmatig gebruikmaken van de ligboxen en of ze comfortabel en ontspannen lijken tijdens het liggen.
 • Vochtigheid en hygiëne:
 • Zorg ervoor dat de bedding droog en schoon is om de gezondheid van de klauwen te bevorderen.

Het evalueren van deze aspecten van de omgeving kan helpen bij het identificeren van mogelijke problemen of tekortkomingen die van invloed kunnen zijn op het comfort en de gezondheid van de koeien.

Stallen die voldoende groot en ontworpen zijn voor de koeien in de top 25% van de kudde qua grootte. Problemen met de stalontwerp kunnen leiden tot verminderde ligduur en bijdragen aan kreupelheid.

 • Risico: Te klein – Vermindert de ligduur.
 • Risico: Belemmering van de longruimte – Vermindert de ligduur.
 • Risico: Brisket board (schouderbeugel) te hoog – Vermindert de ligduur.
 • Risico: Achterste opstaande rand te hoog – Vermindert de ligduur.
 • Als open huisvesting word gebruikt(weide, open terrein) moet er voldoende rustruimte zijn van 8,4 tot 13,9 vierkante meter per koe.
  • Risico < 8,4 vierkante meter rustruimte per koe – vermindert de ligduur.
 • Het bedoppervlak moet zacht en droog zijn om het liggen aan te moedigen.
  • Risico: minder dan 10cm los, zacht strooisel – vermindert de ligduur.
  • Risico: Nat of vochtig strooisel – vermindert de ligduur.
 • De bezettingsdichtheid van de vrijloopstal laat minstens één ligplaats per koe toe of 100% koeien/ligplaatsen
  • Risico: Bezettingsdichtheid van de ligplaatsen groter dan 110% – Concurrentie vermindert de ligduur voor koeien lager in de rangorde.
 • Koeling voor koeien wordt geboden tijdens warm weer, zoals sproeiers bij voerhekken, ventilatoren boen de ligplaatsen, sproeiers en ventilatoren in de wachtruimte.
  • Risico: Tijdens warm weer, geobserveerde rustende ademhalingssnelheid bij koeien >70 ademhalingen per minuut(duidt op hittestress) – Hittestress veroorzaakt een verminderde ligduur.
  • Risico: Geen of onvoldoende koeling – Hittestress veroorzaakt een verminderde ligduur.
 • Koeien brengen minder dan 3 uur per dag weg van de ligbedden door voor het melken.
  • Risico:> 3 uur per dag – verhoogt de tijd die staand wordt doorgebracht.
 • Koeien brengen minder dan 1 uur per dag door afgesloten van de ligplaatsen buiten de melktijden.
  • Risico: >1 uur per dag  – Verhoogt de tijd die staand wordt doorgebracht

Vloeren

Beschadigingen aan de klauw door uitglijden, plotselinge bewegingen en ruwe vloeren kan bijdragen aan de ontwikkeling van witte lijn letsels. Letsels aan de bovenste ledematen door vallen of gevaren zijn een belangrijke oorzaak van kreupelheid die niet gerelateerd is aan de klauwen.

 • De vloer is op passende wijze ontworpen om uitglijden te verminderen zonder beschadiging of overmatige slijtage van de klauwen te veroorzaken. Groeven in beton moeten 1,3 cm diep en 1,9 cm breed zijn, met een onderlinge afstand van 8,3 cm.
  • Risico: Gladde vloeren – Toename van vallen en uitglijden leidt tot verwondingen en witte lijn ziekte.
  • Risico: V-vormige groeven in beton – minder grip, verhoogt uitglijden en vallen en kan de klauwwand doen draaien en afscheuren.
  • Risico: Groeven te diep – Kan trauma aan de klauw veroorzaken
  • Risico: Groeven met een onderlinge afstand > 8,3 cm – Verminderde grip, meer uitglijden en vallen.
  • Risico: Blootliggende ruwe delen – Beschadiging aan de klauw en witte lijn, overmatige slijtage kan dunne zolen veroorzaken.
  • Risico: Betonnen vloer in kasseienstijl – Ondiepe groeven en oneffen oppervlakken bieden minder grip en ongelijkmatige gewichtsverdeling.
  • Risico: Stenen in gangpaden of paden – Beschadiging aan de klauw en witte lijn, overmatige slijtage. Looppaden voor het bewegen van koeien zijn ontworpen om beschadigingen aan de klauwen te minimaliseren en scherpe bochten te vermijden.
  • Risico: Gehaast, opjagen van koeien, koeien die rennen – verhoogd risico op uitglijden en vallen leidt tot meer verwondingen witte lijn defect.
  • Risico: Geluid of plotselinge bewegingen gebruikt om koeien te verplaatsen – verhoogd risico op uitglijden en vallen.

Langdurige blootstelling aan vocht verzwakt de natuurlijke huidbarrières, waardoor de koe gevoeliger wordt voor Mortellaro en zoolzweer. De bacteriën die deze ziekten veroorzaken, kunnen aanwezig zijn in mest.

 • Minimale ophoping van mest en modder in hokken en gangpaden.
  • Risico: Mest, modder of vuil water hoopt zich op tot een diepte groter dan 5 cm, zodat klauwen en de huid rondom de klauw bedekt zijn wanneer de koe staat, dit leidt tot verzwakte huidbarrières en verhoogde Mortellaro besmetting.

Hoofdstuk 5: Gezondheid en voeding

Sporen mineralen in de voeding is geassocieerd met de kwaliteit van de hoorn van de klauw en daardoor met de gevoeligheid voor ziektes. Een lage lichaamsconditie wordt in verband gebracht met kreupelheid, mogelijk als gevolg van een afname van het vetkussen in de klauw. Acidose is gekoppeld aan ontsteking van het weefsel in de klauw en de ontwikkeling van klauwhoornletsels, maar is zelden de enige oorzaak. Ziektes, met name tijdens de transitieperiode, kunnen triggers zijn die bijdragen aan de ontwikkeling van klauwletsels.

 • Zorg voor voldoende sporenelementenvoeding, inclusief zink en biotine.
  • Risico: rantsoen niet gebalanceerd voor sporenelementen – kan leiden tot een slechte structuur van de hoorn.
 • Lichaamsconditiescore hoger dan 2,5.
  • Risico: Lichaamsconditiescore lager dan 2,75 – kan leiden tot afname van het vetkussen in de klauw.
 • Geen kuddeverschijnselen van subklinische pensacidose.
  • Risico: Losse-schuimige mest, verminderd herkauwen, lage melkvetproductie – Acidose is een mogelijke trigger voor klauwletsels.
 • De incidentie van transitieziekten is goed onder controle – transitieziekten en stress kunnen triggers zijn voor klauwletsels en de vatbaarheid voor infecties vergroten.
  • Risico: Melkziekte >5% van de volwassen koeien
  • Risico: Verplaatsing van de lebmaag >2%
  • Risico: Achtergebleven nageboorte >5%
  • Risico: Metritis >5% volwassen koeien, >15% eerste lactatie
  • Risico: Mastitis >2%

Door deze aspecten van veestapelgezondheid en voeding aan te pakken, kunt u het risico op kreupelheid en klauwgerelateerde ziektes verminderen. Regelmatige monitoring, juiste voeding en effectief ziektebeheer zijn essentieel voor het behoud van optimale klauwgezondheid.

Meer nieuws