CLARIFIDE Plus

Gezonde koeien die probleemloos produceren, gaan langer mee en leveren u als melkveehouder een hoger rendement op. Met selectietool CLARIFIDE Plus® krijgt u nauwkeurig inzicht in het genetisch potentieel van een vaarskalf. Daarmee kunt u dieren onderling vergelijken en rangschikken voor selectie- en fokkerijbeslissingen die uw veestapel nog verder verbeteren.

  • vroeg inzicht in het genetisch potentieel van vaarskalveren
  • selecteren op koe- en kalfgezondheidskenmerken
  • sturen op gezondere veestapel én hoger rendement

Selecteren op een gezondere, rendabelere veestapel

Uit een merkertest (DNA-onderzoek) van een haarmonster worden meer dan 90 genomische fokwaarden bepaald over o.a. productie, vruchtbaarheid, exterieur, afkalfgemak en gezondheid van koe en kalf. Daarnaast geeft de merkertest een fokwaarde voor drie selectie-indexen waarmee u kunt selecteren op gezondheid en rendement.

Zo werkt CLARIFIDE Plus

Vlak na de geboorte van een vaarskalf kunt u een haarmonster nemen voor de merkertest. De uitslag hiervan komt binnen enkele weken in het online analyseprogramma SearchPoint. Hier kunt u de data analyseren en op basis van uw fokdoel dieren onderling of met de hele koppel vergelijken en rangschikken. Vast onderdeel van CLARIFIDE Plus is periodieke consultancy door een specialist voor zowel de praktische ondersteuning als ook een sparringpartner die meedenkt over strategische doelstellingen die passen bij u en uw bedrijf.

Merkertest van een haarmonster

Online analysetool SearchPoint

Online analysetool SearchPoint

Periodieke Consultancy

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van genomics en CLARIFIDE Plus voor uw bedrijf? Neem dan contact op voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak.

Alle handelsmerken zijn eigendom van Zoetis Services LLC of een verwante onderneming of licentiegever tenzij anders aangegeven.