Selectietool CLARIFIDE Plus voor een gezondere en rendabelere veestapel

Management- en selectietool CLARIFIDE® Plus van Zoetis is een service welke het bepalen van genomische fokwaarden met een merkertest, de online selectie-applicatie SearchPoint en begeleiding door een specialist omvat. Melkveehouders krijgen hiermee inzicht in het genetisch potentieel van hun veestapel. Op basis hiervan kunnen ze strategischer (jong)vee selecteren en gerichtere fokkerijbeslissingen nemen die diergezondheid verbeteren en het rendement verhogen.

CLARIFIDE Plus

Bij CLARIFIDE Plus wordt de genetische aanleg van een kalf (of koe) bepaald uit het DNA van een haarmonster (voor een betrouwbare uitslag voert het dier minimaal 87,5% Holstein-bloed). Daarmee is het genetisch potentieel van een dier al op jonge leeftijd te bepalen. De test en de bijbehorende selectie-applicatie bieden de melkveehouder de mogelijkheid om samen met een bedrijfsadviseur vooruit te kijken en betere selectiebeslissingen te nemen wat betreft het jongvee dat hij of zij opfokt. Ook kan de melkveehouder strategischer fokkerijkeuzes maken op basis van genetische eigenschappen die passen bij de ondernemer en de bedrijfsdoelen. Zo kunnen melkveehouders hun beschikbare productieruimte optimaal benutten en met hun fok- en selectiebeleid gericht sturen op diergezondheid en rendement.

Gezondheid en rendement in een onafhankelijke index

Vooruitstrevende melkveehouders willen koeien die gezond zijn, goed presteren en lang meegaan. CLARIFIDE Plus combineert gezondheid, vruchtbaarheid, productie en een functioneel exterieur in één onafhankelijke totaalindex die de economische waarde (rendement) uitdrukt: de Dairy Wellness Profit index (DWP$). Wereldwijd gebruiken melkveehouders deze complete index bij het maken van fokkerij- en selectiebeslissingen. De DWP$ is tot stand gekomen uit miljoenen waarnemingen wereldwijd met data over afstammingen, genomics, productie en gezondheid.

Vroeg selecteren nu mogelijk

Dankzij genomische fokwaarden beschikt de melkveehouder over informatie die betrouwbaarder is dan wanneer alleen gekeken wordt naar de fokwaarden op basis van afstamming en eigen prestaties. Selecteren op basis van genomische fokwaarden biedt dan ook meer zekerheid en een snellere genetische vooruitgang. Dat maakt CLARIFIDE Plus bij uitstek geschikt voor melkveehouders die behalve naar optimale productie, ook naar duurzame, probleemloze en rendabele koeien streven.

Wilt u weten wat CLARIFIDE Plus voor uw bedrijf kan betekenen? Vraag het uw fokkerijspecialist hij/zij vertelt u graag meer of klik HIER voor onze contactgegevens.