Privacy

PRIVACYVERKLARING WORLD WIDE SIRES B-NL B.

1. Inleiding

1.1. Deze verklaring beschrijft het beleid van World Wide Sires B.V. (KvK 50379542) (‘WWS’) op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens.

1.2. WWS handelt in stierensperma. Daarbij verwerkt WWS gegevens van klanten die onder omstandigheden eventueel als persoonsgegevens zouden kunnen worden beschouwd. WWS behandelt uw gegevens in alle gevallen zorgvuldig en wanneer deze als persoonsgegevens kwalificeren overeenkomstig deze privacyverklaring. WWS houdt zich daarbij aan de toepasselijke privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en het Uitvoeringsbesluit.

2. Contact met WWS

Als u naar aanleiding van deze verklaring contact met WWS wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

Telefonisch:      0513 672 200
Mail:                   [email protected]
Website:            www.wwsires.nl
Post:                  Postbus4, 7950 AA Staphorst

3. Gebruik van persoonsgegevens

3.1. Bij het gebruik van onze diensten en website(s) kunt u persoonsgegevens invoeren en laat u anderszins bepaalde gegevens achter.

3.2. WWS verwerkt niet altijd alle ingevoerde of achtergelaten gegevens. De gegevens die WWS verwerkt zijn afhankelijk van het type dienst dat u afneemt en de functionaliteiten op onze website(s) die u gebruikt. WWS verwerkt bijvoorbeeld uw mailadres indien u zich inschrijft voor de nieuwsbrief van WWS.

4. Persoonsgegevens

4.1. Afhankelijk van de diensten die WWS aanbiedt, kan WWS de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • naam
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • functie/beroep
 • geboortedatum
 • geslacht
 • technische meetgegevens van apparatuur zoals een IP-adres, MAC-adres, identifiersin cookies en uw surfgedrag op onze website(s)

5. Doeleinden

5.1. Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van de diensten of functionaliteiten die u gebruikt):

 • om het voor u mogelijk te maken diensten via de website van WWS af te nemen (zonder het verstrekken van deze gegevens is het voor WWS niet mogelijk om deze diensten uit te voeren);
 • inschrijving voor een evenement of een nieuwsbrief;
 • marketing, waaronder het toesturen van informatie, uitnodigingen of aankondigingen;
 • evaluatie van evenementen en dienstverlening;
 • uitvoeren van sollicitatieprocedures;
 • gebruik van alle functionaliteiten en diensten op de website van WWS;
 • verbeteren van de website van WWS.

6. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

6.1. WWS stuurt de door u verstrekte gegevens niet door aan derde partijen, met uitzondering van ondersteunende diensten zoals de accountant, Mailchimp die het versturen van de nieuwsbrief voor ons verzorgt en de leverancier van ons drukwerk, alles ten behoeve van de dienstverlening

6.2. Indien WWS uw gegevens aan een derde verstrekt, zorgt WWS ervoor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Deze verwerking van persoonsgegevens wordt vastgelegd in een verwerkersovereenkomst, waarin onder andere is afgesproken dat uw gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn voor de uitvoering van onze werkzaamheden.

6.3. WWS zal verder geen gegevens aan andere partijen verstrekken dan de hierboven bedoelde, tenzij dat wettelijk is toegestaan of is verplicht.

7. Beveiliging en bewaring

7.1. WWS neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. WWS zorgt er bijvoorbeeld voor dat alleen bepaalde personen toegang hebben tot uw gegevens, dat die toegang is afgeschermd en door gebruik te maken van firewalls, veilige servers en gegevensverwerkingsovereenkomsten met derden.

7.2. WWS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat betekent dat WWS uw gegevens niet langer bewaart dan nodig is om de betreffende dienst(en) aan u te leveren. Het voorgaande is niet van toepassing indien WWS uw gegevens langer moet of mag bewaren op grond van een wettelijke verplichting.

8. Cookies en profilering

8.1. Cookies zijn tekstbestandjes die op uw computer of mobiele apparatuur worden opgeslagen wanneer u een website van WWS bezoekt.  Op de website(s) van WWS worden cookies gebruikt om u een optimale gebruikerservaring te bieden. Daarmee hoeft u bijvoorbeeld niet steeds dezelfde informatie in te vullen en kunt u eenvoudiger door de betreffende website navigeren.

8.2. Daarnaast kan WWS gebruik maken van analytische cookies om het gebruik van de website te analyseren en de website te verbeteren. Daarvoor maakt WWS gebruik van Google Analytics. De verkregen informatie, waaronder het IP-adres van uw apparaat, wordt door Google opgeslagen in de Verenigde Staten. Voor meer informatie lees het privacybeleid van Google en het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

8.3. Het al of niet toestaan van cookies kunt u wijzigen in de instellingen van uw browser.

9. Websites van derden

De website van WWS kan verwijzingen naar andere websites bevatten, zoals hyperlinks. WWS is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verwerken van persoonsgegevens door die websites. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het gebruik van die websites van derden.

10. Social media

De social media knoppen op deze website zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen via social media netwerken Facebook, Twitter, Instagram en Linkedin. Indien u op deze knoppen klikt worden uw persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media netwerk. Lees de  privacyverklaringen van Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn om te zien hoe deze netwerken met uw persoonsgegevens omgaan.

11. Wijzigingen

WWS kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

12. Uw rechten: inzage en wijzigen van gegevens

U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Daaronder valt het recht om WWS een verzoek te doen tot inzage, beperking, rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens. Ook kunt u vragen om uw persoonsgegevens aan u over te dragen. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen vier weken een overzicht van uw persoonsgegevens. U kunt een dergelijk verzoek toesturen aan [email protected].

13. Klachten

WWS hoort het graag indien u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

14. Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de toepasselijke wet- en regelgeving, is de besloten vennootschap World Wide Sires B-NL B.V.