WWS ULTIMATE

Het genetisch ondernemingsplan

De veestapel vormt het fundament van elk melkveebedrijf. Met bedrijven die steeds meer variatie vertonen in bedrijfsvoering en doelstelling is fokkerij meer en meer maatwerk geworden. WWS heeft het programma WWS ULTIMATE ontwikkeld om fokkerij voor melkveehouders succesvoller – en gemakkelijker – te maken.  Hierbij werken veehouders in zes stappen naar een meer rendabele veestapel. 

Fokkerij is bedoeld om koeien te verbeteren. Een volgende generatie is gezonder, vruchtbaarder, duurzamer en productiever. Tenminste, dat is de bedoeling.

Echter de fokkerij is ingewikkelder geworden en de bedrijven oneindig divers. De verschillende (dna)technieken en paringsprogramma’s helpen om uit het snel veranderende stierenaanbod de stier te kiezen die het beste past. Maar dat vraag nogal wat kennis, tijd en energie. Bovendien zijn het allemaal ‘losse’ acties. Ben je er als veehouder zeker van dat je de juiste keuze voor de toekomst maakt? 

Het is dus tijd om structuur aan te brengen in de veeverbetering op het boerenerf. Met WWS ULTIMATE heeft WWS een antwoord op de vraag: hoe fok ik een betere koe? In ULTIMATE wordt deze vraag teruggebracht naar zes duidelijke keuzemomenten die met elkaar samenhangen voor het beste resultaat. Uiteindelijk komt er een genetisch ondernemingsplan met een doel, een duidelijk plan en een evaluatie. Om eruit te halen wat erin zit!

De zes stappen van WWS ULTIMATE:

  • Stap 1: Bepaal uw doel
  • Stap 2: Bepaal uw vervanging
  • Stap 3: Rangschik uw dieren
  • Stap 4: Selecteer een stierenpakket
  • Stap 5: Aanparen van de dieren
  • Stap 6: Monitoring

Maken van een genetische strategie:

Stap1

Bepaal uw doel

Waar wilt u naartoe en wanneer wilt u daar zijn.
Stap2

Bepaal uw vervanging

Selecteer de dieren die u wilt gebruiken om de volgende generatie uit te fokken
Stap3

Rankschik uw dieren

Op genomics bij uw jonge dieren op basis van prestaties bij uw oudere
Stap4

Selecteer het stierenpakket

Maak hierbij gebruik van: DWP$ NM$ Wellness Kenmerken Een zelf samengestelde index
Stap5

Aanparen van uw dieren

Met het WMS systeem worden de dieren individueel aangepaard met de stieren uitgezocht op basis van uw wensen
Stap6

Monitoring

Na het implementeren van uw genetische strategie deze periodiek samen met uw fokkerspecialist monitoren om uw doelstellingen te behalen

Wilt u meer weten over WWS ULTIMATE? 

Neem contact op met uw fokkerij specialist.