DWP$

DWP$® een onafhankelijke en betrouwbare index voor productie, gezondheid, exterieur en vruchtbaarheid

Iedereen heeft ze; koefamilies die binnen het bedrijf al generaties lang goed presteren. Ze produceren veel, worden altijd vlot drachtig en lijken wel resistenter tegen ziekten dan andere koeien. Toeval? Nee, zeker niet, genetica maakt hierin wel degelijk een verschil. Met de DWP$ index fokt u dit soort koeien.

Het doel van melkveehouders wereldwijd is eigenlijk overal hetzelfde: efficiënte, productieve en fraaie koeien melken die lang blijven lopen. Naast het management, speelt uiteraard de fokkerij hierin ook een belangrijke rol.

Wereldwijd gebruiken veehouders de Net Merit $ (NM$) index als prachtig hulpmiddel om een strategische beslissing te nemen voor het stiergebruik in hun veestapel. Naast de NM$ index is er sinds 2016 ook de Dairy Wellness Profit Index® (DWP$) en de Wellness Traits index (WT$). Deze indexen, ontwikkeld door Zoetis, zijn berekend op basis van bijna 20 miljoen waarnemingen wat betreft de gezondheid en vruchtbaarheid van melkvee. De data voor het tot stand komen van deze indexen zijn verzameld uit onafhankelijke databases met afstammingen, genomics, productie en gezondheid.

Onafhankelijk, accuraat en betrouwbaar

Om tot een accurate en betrouwbare fokwaarde te komen dient er gewerkt te worden met onafhankelijke partijen voor het verzamelen van de benodigde data. Dit betreft zowel het meten van de data als het valideren ervan. Het gaat hier dus niet alleen om indexen die louter op de WWS stieren van toepassing zijn, maar om indexen waar alle KI verenigingen hun stieren in mee kunnen nemen en met elkaar kunnen vergelijken.

Met deze informatie is een genomic index ontwikkeld die een voorspeller is voor een zevental aandoeningen die van grote invloed zijn op de levensduur van koeien, de Dairy Wellness Traits.

DWP$: productie, gezondheid én vruchtbaarheid

De WT$ Index focust puur op deze zeven Wellness kenmerken en vormt hiermee een voorspeller voor de levensduur en winstgevendheid van de dochters van de WWS stieren. Bij de DWP$ index worden naast de zeven Wellness kenmerken ook de kenmerken; productie, vruchtbaarheid, duurzaamheid en afkalfinformatie meegenomen. Dit maakt de DWP$ index tot een zeer complete totaalindex waarin een heel groot aantal cruciale kenmerken voor u als melkveehouder worden meegenomen. Het zal u dan ook niet verbazen dat dit de reden is waarom deze index wereldwijd al door veel veehouders wordt gebruikt bij het selecteren van stieren passend binnen een duurzaam fokdoel.

Om het maximale rendement uit uw veestapel te halen is de DWP$ dus de perfecte index. U selecteert niet alleen stieren op basis van productie, maar u selecteert tevens direct op de gezondheid van koe en kalf, vruchtbaarheid en functioneel exterieur. De toplijst voor DWP$ bij de fokstieren laat dan ook een opsomming aan stieren zien die kunnen rekenen op een hoge ‘boertevredenheid’ omdat ze robuuste, sterke, vruchtbare en gezonde koeien leveren waar melkveehouders jarenlang plezier aan beleven. Dit toplijstje bewijst dat een selectie op DWP$ de meest betrouwbare manier is om een efficiënte, winstgevende en duurzame veestapel te fokken.

Waarom DWP$:

  • Voor het fokken van hoogproductieve, duurzame en vruchtbare koeien
  • Economische duurzaamheid in één accurate, betrouwbare index
  • Opgebouwd uit kenmerken die er op uw bedrijf toe doen
  • Net als de NM$ is het een weergave van de productiekenmerken, met als extra de gezondheidskenmerken toegevoegd
  • In één oogopslag maakt u een selectie voor efficiëntie, winstgevendheid en duurzaamheid

In onderstaande illustratie is weergegeven welke percentages bij ieder kenmerk in de DWP$ index van toepassing zijn.

DWP$
Totaalindex voor productie, vruchtbaarheid, levensduur, afkalfgemak, functioneel exterieur, Wellness Traits (WT$) en Calf Wellness (CW$)
Productie 35%
Wellness Traits 25%
Levensduur & afkalfgemak 12%
Vruchtbaarheid 11%
Exterieur 11%
Calf Wellness 6%%
WT$
Koegezondheidsindex voor mastitis, kreupelheid, baarmoederontsteking, aan de nageboorte blijven staan, lebmaagverplaatsing, luchtwegaandoeningen, ketose, abortus, tweelingdracht, cysteuze eierstokken en melkziekte.
Mastitis 48%
Kreupelheid 23%
Baarmoederontsteking 14%
Lebmaagverplaatsing 6%
Aan de nageboorte blijven staan 5%
Luchtwegaandoeningen 3%%
Ketose 11%%
CW$
Kalfgezondheidsindex voor levensvatbaarheid, luchtwegaandoeningen en kalverdiarree
Levensvatbaarheid kalf 43%
Luchtwegaandoeningen 29%
Kalverdiarree 28%

Alle handelsmerken zijn eigendom van Zoetis Services LLC of een verwante onderneming of licentiegever tenzij anders aangegeven.