WWS-stieren aan de top in de productielijsten

Jaarlijks publiceert CRV de gerealiseerde 305 productielijsten van de dochters van KI-stieren. Dit zijn ruwe, niet-gecorrigeerde cijfers die de basis vormen voor de fokwaardeschatting. In de lijst zijn enkel stieren opgenomen als er minimum 75 lijsten per lactatie beschikbaar zijn. Hoe meer dochters een stier aan de melk heeft, hoe beter de werkelijke cijfers overeenkomen met de fokwaarden. Het kan dat de dochters van twee stieren nagenoeg dezelfde hoeveelheid melk produceren en toch een verschillende index laten zien of omgekeerd. Factoren die bij deze berekening een rol spelen, zijn o.a. productieniveau van de bedrijven waar de dochters lopen, productieniveau van de moeders, leeftijd bij afkalven, jaar van afkalven, … De stieren zijn opgesplitst in een Nederlandse lijst en buitenlandse stierenlijst. In de fokwaardeschatting wordt er per definitie van uitgegaan dat buitenlands stieren ingezet worden op bedrijven met een hoger productieniveau, wat zeker niet altijd het geval is. Dit zorgt ervoor dat deze stieren benadeeld zijn.

Om een onderlinge vergelijking mogelijk te maken is er enkel rekening gehouden met de eerste lijst, omdat niet alle stieren twee of meer lijsten beschikbaar hebben. Het niveau van de eerste lijst is een goede voorspeller voor de latere lijsten. Beide lijsten omvatten ongeveer hetzelfde aantal stieren. In de lijst van buitenlandse stieren staan 10 WWS-stieren.

Gemiddelde Nederlandse stieren: 8.254 kg melk en 644 kg vet + eiwit
Gemiddelde buitenlandse stieren: 8.824 kg melk en 675 kg vet + eiwit
Gemiddelde WWS-stieren: 9.006 kg melk en 683 kg vet + eiwit

Van de 10 WWS-stieren zijn er 4 die boven de 9.000 kg melk uitkomen in de eerste lijst, dit zijn: Bookem, Mogul, Supersire en Kingboy. Dit viertal samen met Epic komen in latere lijsten boven de 11.000 kg melk!

Bovenstaande cijfers getuigen van de kracht van de WWS-genetica. Ervaar het verschil !

Holec Palmas (v. Kingboy)

02/02/21