‘’Met de DWP$ index selecteer je niet alleen stieren op basis van productie, maar tevens direct op gezondheid, vruchtbaarheid en functioneel exterieur’’


Brand Jan de Haan – Hemrik (Friesland)

85 melkkoeien / 55 stuks jongvee
14.000 kg melk met 3.85 % vet en 3.46% eiwit

Het fokken van gezonde koeien, die makkelijk, lang en veel melk geven, dat wil Brand Jan de Haan uit de Hemrik. Zijn specifieke fokdoel is dan ook een koe met een goede ontwikkeling, een super uier, een berg melk en beste benen. Om dit fokdoel te behalen neemt hij sinds augustus 2017 de DWP$ index bewust mee bij het bepalen van zijn stierkeuzes. Als motivatie hiervoor zegt hij; ‘’De DWP$ bevat mooie informatie die je er gratis bij krijgt en dat het type koe nastreeft wat ik graag zie, dus waarom zou je het dan niet gebruiken?’’ Hij voegt hieraan toe dat de DWP$ daarnaast een zeer complete totaalindex is waarin een heel groot aantal cruciale kenmerken worden meegenomen. ‘’Je selecteert niet alleen stieren op basis van productie, maar tevens direct op gezondheid, vruchtbaarheid en functioneel exterieur.’’ Het is zelfs zo dat Brand Jan momenteel de DWP$ voor 85% laat meewegen bij het bepalen van zijn stierkeuzes. Hoog scorende DWP$ stieren die op het bedrijf dan ook volop de kans krijgen zijn niemand minder dan Frazzled, FYI, Tropic en Solution, maar ook van de stieren All Star, Jaguar en Casper lopen inmiddels nakomelingen. ‘’Ik kijk ernaar uit dat ze aan de melk komen en of ze daadwerkelijk een verschil gaan maken!’’ Hiervoor komen wij graag nog een keer terug bij Brand Jan.

10/07/19