Melkkracht in de praktijk …

Bedrijfsreportage Bernadette Fourdin Bouvignies

  • Gemengd bedrijf met melkvee, varkens en verwerking naar hoeveproducten voor de rechtstreekse verkoop
  • 55 melkkoeien
  • 60 stuks jongvee
  • 305 dagen productie: 10.533 kgM, 4,17 % vet en 3,39 % eiwit
  • Tussenkalftijd: 386 dagen
  • Stiergebruik: Truxton, Parfect, Ricochet, Rocketfire, Hullabaloo, Handsome, Ison≠P, Tropic, Pharo, King Doc, Solution
  • Stiergebruik Next Gen: Gameday, Kahn, Figaro, Elvin
  • Rantsoen: 10kg gras, 38 kg mais, 2,5 kg mks, 0,7 kg wintergerst, 1,3 kg lijnzaadkoek, 2,8 kg soja en 0,3 kg mineralen

Historiek
De familie Fourdin is in de jaren ’50 uitgeweken naar Wallonië en in Bouvignies komen wonen. De overgrootouders zijn afkomstig uit West≠Vlaanderen. Zij zijn in Wallonië gearriveerd met een veestapel bestaande uit Roodbonten van Westfalen, alsook met vleeskippen voor de verkoop. In 1990 werd een varkensstal gebouwd voor 900 vleesvarkens. In 2006 werd een nieuwe melkstal ingericht. De thuisverkoop heeft steeds een belangrijk aandeel uitgemaakt van het bedrijf en is door de jaren heen alsmaar gegroeid. In 2019 heeft men een winkel geopend met hoeveproducten voor de rechtstreekse verkoop. De specialiteit waarvoor het bedrijf gekend is in de ruime regio is ijskreem. Ook in 2019 werd de jongveestal onder handen genomen om de jongvee-opfok te optimaliseren.

Fokdoel
Bernadette Fourdin omschrijft zelf haar fokdoel als: selecteren op dieren met een hoge productie en dit steeds in combinatie met een hoger exterieur en meer duurzaamheid. Dat is de reden dat deze veehouder sinds geruime tijd gekozen heeft om te werken met de stieren van WWS. Het stierenaanbod van WWS sluit volledig aan op hun vraag. Als hulpmiddel bij de selectie, zijn ze al vroeg gestart met het genomic testen via Zoetis. Het geeft hen de mogelijkheid om hun dieren beter te koppelen met de juiste stier om alzo het genetisch potentieel optimaal te benutten. Voor Bernadette is `kreupelheid’ de belangrijkste Zoetis-fokwaarde. In een ligboxenstal met roosters is een optimale weerstand tegen klauwaandoeningen bijzonder belangrijk. De ranking van de geteste dieren op basis van DWP$ is voor hen leidend.

NxGEN
Om met de hoogste DWP$-pinken nog een versnelling hoger te schakelen wil Bernadette gebruik maken van de hoogst beschikbare stieren. Daarom heeft het bedrijf het NxGEN contract ondertekend. Samen met `fokkerij-specialist’ Olivier Strubbe kiezen ze samen enkele NxGEN stieren uit om te combineren met de betere pinken. Enkele pinken zijn ondertussen zelfs gespoeld en drachtigheden zijn onderweg. Zoals een dochter van Truxton met 802 DWP$ en 2600 TPI is gecombineerd geweest met Kahn. Ook de stier Gameday heeft volop kansen gekregen bij de betere pinken. De paringen voor de koeien gebeuren via het WMS-stieradvies. Vooral de kennis bij de stierkeuze en de objectieve inzet zijn een duidelijke meerwaarde.

Keuringsdeelname
Niettegenstaande de beperkte tijd die er rest op het bedrijf, neemt men toch nog graag deel aan prijskampen. De liefhebberij en de passie haalt het af en toe op het dagelijkse werk. De laatste jaren zijn ze zowel deelnemer geweest op de provinciale show `Ath by Night’ als op de interprovinciale show in Libramont. 

Toekomst
Bernadette Fourdin heeft de toekomst duidelijk voor ogen. Op gebied van de melkveehouderij/fokkerij wil zij haar relatief kleine veestapel naar een hoger niveau brengen. Daarom hebben ze ook geïnvesteerd in de aankoop van embryo’s. De laatste aankoop was een lot van de stier Ison-P uit een moeder met 2727 GTPI uit de familie van Shottle May.  

Meer nieuws