Gesekst sperma

Ervaar het verschil…

Bij WWS zijn 98% van de stieren gesekst beschikbaar en zelfs 97% van onze top 100 TPI stieren worden in vrouwelijk sperma aangeboden, dit in grote tegenstelling met andere KI-organisaties. Daardoor is niet alleen de keuze veel breder, maar ook het niveau van de stieren in gesekst veel hoger. Ook onze topstieren zijn nagenoeg, op enkele uitzonderingen na, te koop in het gesekste segment. Dit heeft voor gevolg dat er een maximale genetische vooruitgang geboekt kan worden door de hoogst passende stier te combineren met de hoogst gerankte vrouwelijke dieren binnen het bedrijf om daar vaarskalveren uit te fokken. Deze werkwijze laat dan ook een breder gebruik toe van vleesstieren op de laagst gerankte dieren.

Al het gesekste sperma wordt geproduceerd met de SexedULTRA-technologie. Dit is de meest geavanceerde techniek op het gebied van het sorteren van spermacellen. Hierdoor ligt het gemiddelde bevruchtingspercentage slechts 8% lager dan dat van conventioneel sperma. Dit verlaagt de drempel om ook gesekst sperma te gebruiken op koeien. Bij het sorteren worden alle misvormde of afwijkende spermacellen verwijderd, waardoor de bevruchtingscijfers van een bepaalde stier hoger kunnen zijn in gesekst dan in conventioneel sperma. Belangrijk om te onthouden bij gebruik van gesekst sperma: gemiddeld is er nog steeds 7% kans op een stierkalf. Geen enkel gangbaar procedé garandeert 100% vrouwelijke nakomelingen.

21/01/21