Fokken op ‘dikke melk’ …

Voor een deel van de veehouders staat fokken op gehalten bovenaan in het fokdoel. Vooral in Nederland, sinds de invoering van het fosfaatquotum, wordt de focus opnieuw meer gelegd op gehalten. Vanwege zowel de nummerieke omvang, als de grote spreiding in het fokprogramma heeft WWS passende stieren voor elk fokdoel, dus ook gehaltenstieren! De laatste paar jaar komen er opvallend meer positieve vetverervers beschikbaar. De meeste vooruitgang wordt geboekt door stieren te gebruiken die en procenten en kilogrammen (of ponden) vet en eiwit vererven. Het beste voorbeeld hiervan is de stier Helix, de nummer 1 TPI-stier. Deze stier is leider wat betreft ponden vet, met een fokwaarde van 143, samen met 0,18 % vet. Ook heel wat zonen, zoals Forte, Milord en Doctor hebben deze gunstige eigenschap van hun vader meegekregen. Gelijkaardige stieren die beiden combineren zijn: Duke, Phantom en Millington.

Extreme gehaltenstieren zijn dikwijls ook lagere melkstieren. Een mooi voorbeeld hiervan is de stier Pepper. Na zijn sterk optreden met een dochtergroep op de HHH-show in Zwolle in december laatstleden is zijn populariteit nog fel toegenomen. Deze stier fokt mooie, solide en duurzame koeien. Belangrijk is om de inzet van stieren met dergelijke krappe melkvererving af te wisselen met voldoende hoge melkstieren. Hogere melkstieren bezitten vaak een betere persistentie.

Pepper dochtergroep HHH 2019

In de WWS-cataloog (Melkkracht) van december 2019 staan bij de fokstieren méér dan de helft stieren met positieve vet en eiwit procenten en bij de genomic-stieren 80% van het aanbod. Onderstaande tabel is een lijst met stieren die minimaal +0,10 % Vet en +0,05 % Eiwit vererven.

Stieren voor dikke melk

Fokstieren

Genomic-stieren

Belair Barclay
Biggio Counsell
Davinci Crown-Red
Haroldo Einstein
King Royal Excalibur
Pepper Forte
Reeve-Red
Royal Magnus
Tropic

 

27/02/20