WWS Gebruikskruisingen

Bepaal uw inseminatiestrategie
Sinds enkele jaren is het aandeel van de inseminaties met vleesvee op melkvee aan een gestage opmars bezig. Het ondereind van de veestapel was al langer op veel bedrijven voorbestemd voor een kruisingsstier. Maar vooral door het breder gebruik van gesekst sperma op de betere dieren komt er meer ruimte voor vleesvee-inseminaties. In tegenstelling tot de andere KI-organisaties zijn bij WWS 85% van de stieren beschikbaar in sx, ook bijna alle topstieren. Met het genomic testen van de vrouwelijke dieren kan er nog meer gericht geïnsemineerd worden en vergroot de groep om te kruisen aanzienlijk in functie van de genetische strategie op het bedrijf. Hier stelt zich devraag: hoeveel stuks jongvee heb ik nodig voor de vervanging op mijn bedrijf? En bovendien heb ik de ruimte, het voer, de opslag om vaarzen op te fokken voor de verkoop of kies ik voor meer vleesvee-inseminaties? Bij deze en andere keuzes kan uw WWS-fokkerij-specialist u met raad en daad bijstaan.

Kies het ras en de stieren
Het kruisingsras bij uitstek is Belgisch-Witblauw. Deze kalveren zijn het meest gewenst door de kalverhandel en halen ook de hoogste prijzen. Zowel op de leeftijd bij verkoop als de leeftijd bij de slacht behalen deze kalveren de beste conformatie (bespiering) en dan ook het hoogste slachtrendement. Ook binnen dit ras zien we vrij grote verschillen in (ras)kwaliteit van de kalveren. In tijden van lage kalverprijzen komt het er des te meer op aan om stieren te gebruiken die kwaliteitskalveren kunnen fokken en deze eigenschappen op vroege leeftijd laten zien. De groeipotentie van dergelijke kalveren is beduidend hoger dan van de mindere soortgenoten. Stieren met een wit haarkleed verdienen de voorkeur vermits ze dan in kruising met Holstein blauwe kalveren geven. Zwarte kalveren daarentegen scoren minder hoge prijzen. Daarnaast blijven kenmerken zoals geboortegemak, draagtijd en geboortegewicht belangrijk. Deze fokwaarden kunnen bij proefstieren berekend worden op basis van de afstamming (verwachtingswaarde). Beter is natuurlijk dat deze cijfers geregistreerd worden op basis van de werkelijke geboorten. Dan spreken we over fokstiergegevens met een hogere betrouwbaarheid. Om het geboortegemak van een kruisingsstier beter te kunnen inschatten is er een vergelijking gemaakt met het geboortegemak bij Holsteins, nl 120 komt overeen met 6,7 % moeilijke geboorten, 110 = 10,6 % (bron CRV). Acht procent moeilijke geboorten is het rasgemiddelde. Lager dan 8 % is pinkenstier.

Voor wie kruisingsstieren ook wil inzetten op pinken of een maximaal geboortegemak wenst bij koeien kan gebruik maken van Angus stieren. Angus-kalveren worden klein geboren, zijn zeer vitaal en groeien snel uit. Het rasgemiddelde voor geboortegemak is 6, een hogere score is lichter dan gemiddeld. Voor geboortegewicht is het gemiddelde 1,3. Een lagere score staat voor een kleiner gewicht.

Stieraanbod
Bij WWS hebben we momenteel twee witblauwe stieren beschikbaar van uitzonderlijk niveau. Namelijk Ensor Van De Plashoeve en Castor Van De Bremberg en één Angusstier, namelijk Capital Gains. Ensor is ondertussen fokstier en heeft officiële fokwaarden. Op basis van hun exterieur en hun pedigree was te verwachten dat de stieren verschillend zouden fokken. Na het bekijken van tientallen kalveren per stier werd dit ook bevestigd. Ensor gaat een iets lichtere voorhand fokken en iets meer lengte in de kalveren brengen. Castor daarentegen zal iets kleiner en ronder fokken met méér bespiering en méér breedtematen.

Angus

Capital Gains
• Zeer vlotte geboortes = 7
• Zeer vlotte groeiers
• Laag geboortegewicht = 0,1
• Goede bespiering

Witblauw

Ensor Van De Plashoeve
• Fokstier
• Super bevruchter
• Vlotte drinkers
• Fokwaarde geboortegemak: 119
• Fokwaarde geboortegewicht: 80
• Fokwaarde drachtduur: 94
• Goede groeiers
• Compleet witte stier
• De stier werd zelf zonder keizersnede geboren

Castor Van De Bremberg
• Witte stier
• Top bevruchter
• Kwaliteitsvolle kalveren
• Veel raskenmerken en type
• Super pedigree
• Vlotte drinkers
• Goede groeiers
• O.b.v. waarneming.: korte drachtduur en vlotte afkalving

 

23/06/20