Mts. Sturkenboom over het WMS

Vier jaar geleden besloot Gerard Sturkenboom uit Buurmalsem om zijn bedrijfsvisie en dus ook zijn fokkerijdoelstelling te veranderen. Deze beslissing kwam voort uit het feit dat omstandigheden zoals wetgeving veranderen en om aanpassingen vragen. ‘Door Gerrit de Groot ben ik toen op het WMS programma gewezen, met als doel het constanter en uniformer maken van mijn veestapel en om met name een hogere productie bij de vaarzen te realiseren’ vertelt Gerard. Samen met WMS adviseur Rienk Jonkers overlegt hij welke onderdelen er zwaarder wegen en wordt er rekening gehouden met inteelt, geboorteverloop en gezondheidskenmerken. ‘Mijn fokdoel is een hogere productie, behoud van een goed exterieur en laatrijpheid. Uiervorm is ook een punt van aandacht aangezien de koeien door een robot gemolken worden. De stieren die het meest uit het advies komen, laat ik in mijn spermavat doen’ beschrijft Gerard.

‘De eerste vaarzen die we, na de start met het WMS advies, aan de melk hebben zijn dochters van Laidlaw, Diamondback en Rager-red. Deze vaarzen zijn compleet en doet het qua melkproductie bovengemiddeld goed. Mijn gemiddelde productie bij de vaarzen ligt momenteel 2000 kg hoger dan vier jaar geleden. Ook het jongvee ziet er veelbelovend uit. Ik kijk uit naar de nakomelingen van Miller P en Rager-red die binnenkort aan de melk komen.’

Gerard Sturkenboom

14/04/20