Melkveehouder Erwin Wiers over DWP$

Naam, woonplaats, aantal (melk)koeien, productie?
Erwin Wiers
Noord-Sleen
210 koeien en 130 jongvee
Rollend jaargemiddelde: 10.969 kg melk 4.34 vet en 3.49 eiwit

Waarom neemt u de DWP$ index bewust mee in uw fokkerij beslissingen?
We vinden het belangrijk om stieren te gebruiken die tevens positief bijdragen aan het verbeteren van de gezondheidskenmerken van de veestapel, door bewust de hogere DWP$ stieren te gebruiken hopen we op een betere en gezondere veestapel.

Zijn er binnen de DWP$ index bepaalde kenmerken die specifieke aandacht krijgen, zoals mastitis of aan de nageboorte staan?
Nee niet bewust. Als er twee bijna gelijkwaardige stieren zijn waarvan de één hoger scoort voor DWP$ dan zal deze eerder ingezet worden dan de ander. Wel vinden we uiergezondheid een belangrijk punt.

Sluit de DWP$ index beter bij u wensen aan dan de Net Merit of TPI en waarom?
Ik denk dat het een goede aanvullende fokwaarde is door stieren te pakken die een hoge DWP$ index hebben in combinatie met hoge TPI en Net Merit fokwaarden en een boven gemiddeld exterieur, zo proberen we de beste stieren in te zetten om goede vooruitgang te kunnen boeken op alle fronten.

Welke hoge DWP$ stieren zet u zoal in of heeft u al in gezet op uw bedrijf?
Phantom, Duke, Firebird, Tropic, All Star.

Heeft u al nakomelingen van hoge DWP$ stieren? Zo ja, merkt u (al) verschillen bij deze kalveren/koeien ten opzichte van niet hoge DWP$ nakomelingen?
Nee nog onvoldoende nakomelingen aan de melk om hier wat over te kunnen zeggen, de eerste All Star nakomelingen doen het goed met een mooie productie en goed en functioneel exterieur. Verder 1 Duke en 1 Phantom aan de melk, maar nog vrij vers. Ze beschikken al wel over veel breedte, ook de aanstormende Phantom dochters zijn breed gebouwde dieren.

26/02/20