Het einde voor Reflector …

Begin deze maand is de alom geprezen fokstier S-S-I Mogul Reflector afgevoerd uit de stallen van Select Sires in Ohio USA. De stier kampte al enige tijd met ernstige rugproblemen en was niet meer in staat om te dekken. De laatste rieten zijn gearriveerd op ons kantoor in Heerenveen en worden momenteel verdeeld onder de veehouders.

Reflector dochter Aicha (fam. Vanderlinden)

Deze stier is van enorme betekenis geweest voor WWS-B-Nl. Sinds zijn introductie als jonge genomic-stier was hij reeds populair. Vooral bij robotmelkers kreeg deze stier direct veel bijval. Met zijn wijder geplaatste, langere spenen en de neutrale beenstand was Reflector een wat atypische Mogul-zoon. Voorts vererft deze stier robuuste frames, licht hellende kruisen en functionele uiers. Zijn productie-index is sinds het aan de melk komen van zijn dochters continue gestegen. Met bijna 7000 dochters in zijn index bereikt deze stier nagenoeg de 2500 TPI-grens en 700 DWP$. Hij staat bekend als een solide melkstier met iets lagere vetvererving en een vlotte melksnelheid gekoppeld aan een laag celgetal. Extra troeven van deze stier zijn de speciale aAa code 534 en A2A2 drager. Veehouders roemen deze stier vanwege zijn probleemloze en vlot werkbare dochters in de stal.

Nadat deze stier een index verwierf op basis van zijn dochters in Nederland en Vlaanderen werd hij immens populair. Deze Mogul-telg settelde zich sindsdien in de top van de NVI-ranking. Met de laatste indexatie in december kwam hij zelfs terug op kop van het klassement met niet minder dan 377 NVI. Dit alles heeft er mee voor gezorgd dat Reflector meerdere jaren na elkaar de meest verkochte stier was bij WWS-B-Nl. Ook in Italië vertoefde hij lange tijd in de top van de PFT-lijst. Internationaal behoorde Reflector tot de meest geëxporteerde stieren van WWS Ltd.

De verervingskracht van Reflector vindt zijn oorsprong in de ietwat andere moederlijn in vergelijking met zijn leeftijdsgenoten. Waar destijds veel Mogul-zonen gecombineerd werden met Planet-moeders, vinden we hier een Superstition uit een Ramos-grootmoeder. En zeker niet de minste: Clear-echo 822 Ramo 1200 ET, ingeschreven met niet minder dan EX 94 punten! Deze pedigree heeft er ongetwijfeld voor gezorgd dat deze stier bijzonder gegeerd werd in Europa.

Reflector dochter Future Dream H. Dirkje (fam. Wijnker)

12/02/20