Fokken op ‘dikke melk’ …

Voor een deel van de veehouders staat fokken op gehalten bovenaan in het fokdoel. Vooral in Nederland, sinds de invoering van het fosfaatquotum, wordt de focus opnieuw meer gelegd op gehalten. Vanwege zowel de nummerieke omvang, als de grote spreiding in het fokprogramma heeft WWS passende stieren voor elk fokdoel, […]

Melkveehouder Erwin Wiers over DWP$

Naam, woonplaats, aantal (melk)koeien, productie? Erwin Wiers Noord-Sleen 210 koeien en 130 jongvee Rollend jaargemiddelde: 10.969 kg melk 4.34 vet en 3.49 eiwit Waarom neemt u de DWP$ index bewust mee in uw fokkerij beslissingen? We vinden het belangrijk om stieren te gebruiken die tevens positief bijdragen aan het verbeteren […]

Het einde voor Reflector …

Begin deze maand is de alom geprezen fokstier S-S-I Mogul Reflector afgevoerd uit de stallen van Select Sires in Ohio USA. De stier kampte al enige tijd met ernstige rugproblemen en was niet meer in staat om te dekken. De laatste rieten zijn gearriveerd op ons kantoor in Heerenveen en […]